adatvédelmi szabályzat


 

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat Triac-Diac Kft.-, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával - felhasználhassa statisztikai célokra, adatbázis építésre, a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok, promóciók, aktuális hírek, hasznos tartalmak kiküldésére.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható az info@mikrovill.com  címére küldött e-mailben. Bármikor tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, valamint kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Kérelmemre az Tirac-Diac Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. Lehetőségem volt megismerni az Tirac-Diac Kft.

Adatkezelési tájékoztatóját és az abban foglaltakat tudomásul veszem.